't goede levenseinde

  

’t Goede Levenseinde Training is bedoeld voor iedereen die geconfronteerd wordt met de dood.

Beroepsmatig kan men denken aan beroepen waarin de dood een rol speelt, zoals (huis)artsen, verpleegkundigen, geestelijk verzorgers, medewerkers van recht-op-waardig-sterven verenigingen en medewerkers of vrijwilligers in de terminale zorg. In de trainingen worden vaardigheden aangereikt en ontwikkeld.

Daarnaast worden persoonlijke trainingen georganiseerd voor mensen die in het persoonlijke leven geconfronteerd worden met de dood of zich in hun persoonlijke leven willen verdiepen in de dood. Bijvoorbeeld in het omgaan met de eigen sterfelijkheid, het omgaan met de dood in andere culturen en het omgaan met verlieservaringen en rouwverwerking.