't goede levenseinde

  

De dood is onlosmakelijk verbonden met het leven. Misschien wordt u in uw naaste omgeving geconfronteerd met de dood. Bijvoorbeeld door een terminale ziekte bij uzelf of een naaste. Of misschien heeft u recentelijk een naaste verloren en wordt u geconfronteerd met een grote verlieservaring van een dierbare én met uw eigen sterfelijkheid. Of misschien heeft u of een naaste een stadium in het leven bereikt waarbij de wens bestaat om het eigen leven te willen beëindigen.

Daarnaast is het mogelijk dat u in uw werk als hulpverlener geconfronteerd wordt met de dood. Misschien is het aankondigen van terminale diagnoses een onderdeel van uw werk. Misschien werkt u in een omgeving met terminale patiënten of cliënten en vindt u het moeilijk om hier met diegene over te praten. Misschien bent u getuige van moeizame communicatie over het levenseinde tussen iemand die gaat overlijden en de omgeving. Of misschien wordt u in uw werk geconfronteerd met mensen die een einde aan hun eigen leven willen maken.

In al die gevallen zou de dood doodgewoon bespreekbaar moeten kunnen zijn, maar dit blijkt in veel gevallen niet zo. Praten over de dood is niet makkelijk. Soms weet men niet goed hoe men ermee om moet gaan of het onderwerp moet aankaarten. Hierdoor wordt de dood op een weinig concrete en onvolledige manier besproken. Soms roept de dood vervelende gevoelens op bij uzelf en soms is er veel onzekerheid over hoe er op het onderwerp gereageerd zal worden.

TGLE staat voor ’t Goede Levenseinde. Het verwijst niet naar hét goede levenseinde dat voor iedereen geldt. ’t Goede Levenseinde is juist gericht op het benadrukken van wat ’t goede levenseinde voor een individu kan zijn of betekenen. Onderzoek wijst namelijk uit dat er overeenkomsten zijn tussen culturen en mensen over wat als een goed levenseinde wordt beschouwd. Er blijven echter altijd unieke verschillen bestaan. Dit vergemakkelijkt de communicatie over het levenseinde niet.

TGLE Training is gespecialiseerd in communicatietrainingen rondom het levenseinde. Daarbij wordt gestreefd naar het bereiken van openheid, eerlijkheid en zorgvuldigheid in het communiceren over het levenseinde. Zowel naar de ander toe als naar u zelf. Door te communiceren met anderen bestaat de mogelijkheid om in verbinding te blijven met anderen, hetgeen op het gebied van de dood eveneens belangrijk is.