't goede levenseinde

  

’t Goede Levenseinde Training richt zich op trainingen die verwant zijn aan het thema levenseinde. De trainingen richten zich op belangrijke aspecten in de communicatie over het levenseinde en omvatten onderwerpen als de dood in verschillende culturen, de invloed van de eigen levensbeschouwing, standpunten en karaktereigenschappen, het omgaan met verlieservaringen en rouwverwerking, het voeren van ‘slecht nieuws’-gesprekken over het levenseinde en het aangaan van gesprekken over het zelfgewilde levenseinde.

’t Goede Levenseinde Training biedt in-company trainingen voor organisaties die beroepsmatig betrokken zijn bij het levenseinde. Hierbij kunt u denken aan artsen, verpleegkundigen, medewerkers van recht-op-waardig-sterven verenigingen en medewerkers of vrijwilligers in de (terminale) zorg. Via de link | in-company trainingen | vindt u meer informatie over de mogelijkheden.

Daarnaast worden open-inschrijvingstrainingen verzorgd voor mensen die persoonlijk betrokken zijn bij of geïnteresseerd zijn in het levenseinde. Via de link | open-inschrijvingstrainingen | vindt u meer informatie over het aanbod van trainingen.