't goede levenseinde

  

 
’t Goede Levenseinde Training is een initiatief van drs. Martijn Hagens.

Martijn Hagens is afgestuurd als sociaal psycholoog en ontwikkelingspsycholoog aan de Universiteit van Amsterdam. In de sociale psychologie heeft hij zich gespecialiseerd als gedragswetenschappelijk psycholoog-trainer. In ontwikkelingspsychologie heeft hij zich gespecialiseerd in psychogerontologie en klinische neuropsychologie.

Gedurende zijn studie en zijn werk als klinisch neuropsycholoog – en in zijn vrijwilligerswerk in de palliatieve en terminale thuiszorg in Amsterdam – is hij regelmatig in contact gekomen met het levenseinde. Daar is duidelijk geworden dat er grote behoefte is om open en eerlijk over het levenseinde te kunnen praten. En dat mensen soms veel moeite hebben om hierover te communiceren.

De ervaringen in het geven van diverse trainingen in Persoonlijke en Professionele Gespreksvoering op de Universiteit van Amsterdam bieden een goede basis voor het ontwikkelen van trainingen die een open, eerlijke en zorgvuldige communicatie over het levenseinde bevorderen. Zo is het initiatief ontstaan om ‘t Goede Levenseinde Training op te richten.

Als trainer was Martijn Hagens onder andere verbonden aan de Vrijwilligersacademie in Amsterdam. Daar verzorgde hij diverse trainingen, zoals de basistrainingen voor vrijwilligers van diverse Amsterdamse vrijwilligersorganisaties, diverse communicatietrainingen en de training ‘Praten over de dood’. Daarnaast begeleidde hij in Amsterdam gespreksgroepen ‘Praten over de dood: hoe doe je dat?’ van het Humanitas, Stichting Humantische Uitvaartbegeleiding en Yarden.