't goede levenseinde

  

’t Goede Levenseinde Counseling is bedoeld voor iedereen die geconfronteerd wordt met de dood. Dit kan zijn in de vorm van een terminale diagnose bij uzelf of een naaste. Of in de vorm van een gewenst vrijwillig levenseinde van uzelf of een naaste. Of wanneer een naaste is overleden en u geconfronteerd wordt met een grote verlieservaring én met uw eigen sterfelijkheid.