't goede levenseinde

  

De dood is onlosmakelijk verbonden met het leven. Maar komt voor veel mensen toch onverwacht. Misschien wordt u geconfronteerd met een terminale ziekte bij uzelf of een naaste. Misschien heeft u recentelijk een naaste verloren en wordt u geconfronteerd met een grote verlieservaring van een dierbare én met uw eigen sterfelijkheid. Of misschien heeft u of een naaste een stadium in het leven bereikt waarbij de wens bestaat om het eigen leven te willen beëindigen.

In al die gevallen zou de dood doodgewoon bespreekbaar moeten zijn. Het blijkt echter dat praten over de dood niet altijd makkelijk is, dat men soms niet goed weet hoe men ermee om moet gaan of dat het vervelende gevoelens oproept. TGLE Counseling biedt de mogelijkheid om op een open en eerlijke manier over de dood te praten. Of om het gesprek met een naaste hierover aan te gaan.

TGLE staat voor ’t Goede Levenseinde. Het verwijst niet naar hét goede levenseinde dat voor iedereen geldt. ’t Goede Levenseinde is juist gericht op het achterhalen wat een goed levenseinde inhoudt voor een individu, voor u.

Maar bestaat dat eigenlijk wel? Kan een levenseinde goed zijn? Diverse onderzoeken tonen aan dat mensen wel degelijk een beeld hebben wat voor hen een goed levenseinde betekent. Bijvoorbeeld pijnvrij en omringd door naasten. Hier bestaan uiteraard persoonlijke verschillen in. Vaak weet men wat men niet wilt of ziet men in de omgeving hoe men het niet wilt. Maar wat de mogelijkheden zijn bij het levenseinde en wat men daarin wel wilt, is niet altijd duidelijk.

’t Goede Levenseinde is er dan ook op gericht om over de mogelijkheden rondom het levenseinde duidelijkheid te creëren, om de overwegingen daarbij af te wegen en om te kijken wat voor u een goed levenseinde vormt. Dit gebeurt door middel van counseling.