't goede levenseinde

  

Counseling is een vorm van non-directieve psychologische hulpverlening volgens een gesprekstechniek die een cliënt meer inzicht beoogt te verschaffen in zijn of haar situatie. Met behulp van een counselor worden de situatie en overwegingen uitgediept, verhelderd en geordend om oplossingen te vinden voor of om beter om te kunnen gaan met de situatie.

Het non-directieve karakter uit zich in het gegeven dat een counselor nooit dwingend een oplossing zal voorleggen aan een cliënt, maar er naar zal streven om bij de cliënt ruimte en helderheid te creëren, waardoor deze in staat wordt gesteld zelf zijn eigen oplossingen te vinden. De counselor respecteert hierbij het recht van de cliënt om zijn of haar eigen beslissingen te nemen.