't goede levenseinde

  

 
t Goede Levenseinde Training & Counseling is een initiatief van drs. Martijn Hagens.

Martijn Hagens is afgestuurd als sociaal psycholoog en ontwikkelingspsycholoog aan de Universiteit van Amsterdam. In de sociale psychologie heeft hij zich gespecialiseerd als gedragswetenschappelijk psycholoog-trainer. In ontwikkelingspsychologie heeft hij zich gespecialiseerd in psychogerontologie en klinische neuropsychologie.

Gedurende zijn studie, zijn werk als klinisch neuropsycholoog en zijn vrijwilligerswerk in de palliatieve en terminale thuiszorg in Amsterdam is hij regelmatig in contact gekomen met het levenseinde. Daar is duidelijk geworden dat er grote behoefte is om open en eerlijk over het levenseinde te kunnen praten. En dat mensen hier soms veel moeite mee kunnen hebben. Om open communicatie over het levenseinde te bevorderen, is het initiatief ontstaan om TGLE, ’t Goede Levenseinde Training & Counseling, op te richten.

’t Goede Levenseinde Counseling werkte samen met Stichting De Einder. Deze stichting heeft tot doel de professionele begeleiding van mensen met een doodswens te bevorderen. Via |links| in de menubalk kunt u nog steeds in contact komen met organisaties die deze begeleiding bieden.