't goede levenseinde

  

 

| Meldingsbrieven zelfeuthanasie |


Informatie over een waardig levenseinde in eigen hand in gesprek met naasten (zelfeuthanasie) wordt getoetst aan de stand der medische kennis en toxicologische literatuur, maar ook aan de praktijk. Door middel van het verzamelen van meldingen over zelfeuthanasie door middel van medicatie, het bewust stoppen met eten en drinken of door inademing van helium blijft deze informatie zo actueel en zorgvuldig mogelijk.

Naar aanleiding van de meldingen wordt heldere informatie verkregen over bijvoorbeeld welke medicatie wordt ingenomen, hoe lang het duurt voordat iemand overlijdt, welke bijwerkingen er kunnen optreden en hoe aanwezigen bij een zelfeuthanasie worden benaderd door politie en justitie.

Mislukte pogingen tot zelfeuthanasie kunnen ook gemeld worden, omdat daarmee kan worden uitgezocht wat mogelijk tot de mislukking geleid kan hebben. En nog belangrijker: dankzij die kennis kunnen mogelijke mislukkingen van zelfeuthanasie bij anderen voorkomen worden.

Naast het actualiseren van zorgvuldige informatie over zelfeuthanasie worden ook gegevens verzameld ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek naar zelfeuthanasie. Er is al veel onderzoek gedaan naar suïcides die vaak gekenmerkt worden door een verminkende methode en – daarmee gepaard gaande – met isolement. Hetzelfde geldt voor de euthanasiepraktijk in Nederland. Over de tussenliggende weg zelfeuthanasie, dat gekenmerkt wordt door een humane zelfdoding zonder pijn of verstikking en in gesprek met naasten, is echter zeer weinig bekend. Meer onderzoek kan inzicht geven in bijvoorbeeld de beweegredenen om tot zelfeuthanasie over te gaan (zoals de mogelijke relatie met afgewezen euthanasieverzoeken) en de impact op nabestaanden.

Stichting Waardig Levenseinde verzamelt meldingsbrieven waarin U een zelfeuthanasie kunt melden. U kunt deze meldingsbrief uitprinten en de ingevulde meldingsbrief per post toesturen aan Stichting Waardig Levenseinde, SWL, Postbus 3930, 1001 AS Amsterdam. U kunt de ingevulde meldingsbrief ook scannen en mailen naar VasterlingCatharina@gmail.com.