't goede levenseinde

  

 

Martijn Hagens is cum laude afgestuurd als sociaal psycholoog en ontwikkelingspsycholoog aan de Universiteit van Amsterdam. In de sociale psychologie heeft hij zich gespecialiseerd als gedragswetenschappelijk psycholoog-trainer. In ontwikkelingspsychologie heeft hij zich gespecialiseerd in psychogerontologie en klinische neuropsychologie.

Tijdens zijn opleiding heeft hij een literair onderzoek gedaan naar culturele verschillen in de palliatieve zorgverlening bij patiënten uit verschillende minderheidsgroeperingen in Nederland (zie |research|). Hieruit blijkt dat er grote (individuele en culturele) verschillen zijn in de opvatting over ‘goede’ communicatie rondom de dood.

Sinds 2012 is hij werkzaam als junior onderzoeker bij het EMGO+ instituut, afdeling Sociale Geneeskunde van het VU Medisch Centrum te Amsterdam. Hij verzamelt gegevens voor zijn onderzoek naar het zelfgekozen levenseinde en heeft twee artikelen over dit onderwerp gepubliceerd. Voor meer informatie over het onderzoek gericht op zelfbeschikking rondom het levenseinde zie | research|.